Doğal Denge

Çok eskiden yani daha yaşam yeni başlarken Allah tarafından bir doğal denge oluşturuldu. Allah ın koyduğu dengenin bozulması kolay değildi. Tabi doğaya zararlı maddeler olursa doğal denge neden bozulmasın. İlk insanlar Dünyaya geldikleri zamanda bile belirli bir doğal denge vardı ama insanlar Dünyada çoğaldıkça havayı, suyu hatta toprağı bile kirletmeye başladılar. Eskiden yani insanlar Dünyada yokken de doğal dengede değişiklikler olabiliyordu ama bu denge kimyasallarla yada insanların ürettikleri zehirli maddelerle kirlenmiyor bu iş doğal yollarla oluyordu.

Image result for doğal denge    Az önce yukarıda dediğim gibi eskiden doğal denge doğal yollardan geçerek değişiyordu.  Bu da etraftaki canlılara yada evrenin normal akışına engel olmuyordu. Örneğin günümüzde de olabileceği gibi hayvanlar ve diğer canlılar doğaya uyum sağlamak için yıllar içinde evrimleşiyor, evrimleşemeyen hayvanlar ya da canlılar ise zaman içinde tükenip gidiyor böylelikle de atalarına az da olsa benzeyen ve doğaya uyum sağlayabilen yeni canlılar ortaya çıkıyordu. En kötü Dünyada canlıların 10 da 9 u bile tükense bizim gözle göremediğimiz mikroorganizmalar bile yaşamı bir şekilde harekete geçirebiliyorlardı. Bu mikroorganizmalarların çoğu günümüzde yaşamını sürdürmektedir. Mikroorganizmaların yaşamı devam ettirebilmelerinin sebebi ise lava, susuzluğa, zehirli gazlara hatta buna benzer birçok şeye dayanabilmeleridir. Ne yazık ki günümüzde insanlar doğaya kimyasallar, zehirli maddeler, nükleer atıklar veya atmosfere zararlı gazları Dünyaya saldıkları için Allah ın koyduğu doğal denge bozuluyor, canlıların nesilleri tükenmeye başlıyor, Atmosferdeki Ozon tabakasının zehirli gazlardan dolayı incelmesi sebebiyle Güneş ışığındaki insanları kanser edebilecek zararlı ışınlar Dünyaya geliyor, bunun sebebinden dolayı da doğal denge bozulmaya başlıyor. Eğer bu denge daha fazla bozulursa mevsimlerin zamanları kayabilir ya da küresel ısınma gibi olaylar Dünyamızda daha sık olur. Eğer mevsimlerde bozulma olursa hayvanlara zarar gelir. Örneğin kış ayındayken hava -10 derece iken ertesi gün havanın 10 derece olması kış için yağlanan hayvanlara, göllerdeki balıklar ve ayılar, zarar verir.

Related imageMesela hava aniden 10 derece olursa donmuş suyun altında uyuyan balıklar uyanır ve suyun dibinde normalde uyurlarken daha az oksijen tüketirlerken uyanınca fazla oksijen tükettikleri için balıklar havasızlıktan suyun yüzeyinde yüzmeye başlarlar. Ama suyun yüzeyi hala kış etkisinden dolayı soğuk olduğu için balıkların havadaki soğuktan hastalanıp ölme riskleri oluşur. Kışın uyuyan ayıların ise kış uykuları bölünebilir ve bu da ayının kışın ortasında yemek bulamamasından dolayı ölmesine sebep olabilir.

Esasında biz doğayı kirletirken bizimle birlikte bu Dünyada yaşayan bütün canlılara zarar veriyoruz. Bu canlılara zarar verdiğimiz için o canlıların sayıları azalıyor ve böylelikle de doğal dengede aksaklıklar ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden çevremizi temiz tutmalıyız ve çevremize ve doğaya zarar vermemeliyiz.

(Visited 510 times, 1 visits today)