düşünce özgürlüğü

 

İnternet ortamında bireylerin kimliklerini gizleyerek herhangi bir konuda fikirlerini beyan etme özgürlüğünün, belli kurallar çerçevesinde düzenlemesi gibi bir düşünce var. Bu düşünceye katılan çok fazla insan var ama bence doğru bir düşünce değildir çünkü internet üzerinde bireylerin kimliklerini gizleyerek fikrini beyan edebilmesi bir özgürlük değil tam tersine insanların fikirlerini paylaşma özgürlüğünün kısıtlı olduğunun göstergesidir. Eğer ki bir kişi saygı çerçevesi içindeki bir fikrini bile anonim bir hesaptan yapma gereksinimi duyuyor ise zaten ortada başka bir hak ihlali var demektir.

Hiçbir insan sıkıntıya girmeyeceğini bilse fikrini gizli bir şekilde paylaşma gereksinimi duymaz ve paylaşmaz. Eğer böyle bir gereksinim duyuyor ise kendini rahat hissedemiyor ve fikirlerinin kendine ait olduğunu belirtmekten çekiniyor demektir. Kendini ifade etmekten çekinen insanların yeni kurallara, düzenlemelere veya anonim olarak yazma haklarına ihtiyacı yoktur. Bu tarz insanların sadece kendini ifade etmelerine fikir ve düşüncelerini ifade ederken acaba bunu yazarken eleştirdiğim kişilerden bana zarar gelir mi gibi düşüncelere aklından geçirmeden yazılarını özgürce yazabilmeye ihtiyacı vardır. İnsanların daha rahat ve özgür bir şekilde fikirlerini anlatabilmesi içinse kendilerini neden rahat hissetmedikleri bulunup, bulunan sıkıntıların giderilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki fikirlerini özgürce ifade edememelerinin sebebi bir insan güruhu ise o güruha bir yaptırım uygulanması gibi basın ve düşünce özgürlüklerini kısıtlayan kişi veya kişileri ortadan kaldıracak yaptırımların uygulanıp insanların fikir ve görüşlerini daha özgür bir şekilde ifade edebilmesinin önü açılmalıdır. İnsanların üstündeki baskı azalırsa insanlar kendini daha rahat ifade edebilirler. Bu da beraberinde insanların birbirine ve fikirlerine olan daha güçlü bir saygıyı getirir. İnsanlar birbirlerine ve fikirlerine daha fazla saygı duymaya başlayınca, insanlar arasında ayrımcılık git gide azalmaya başlar ve insanlar başkalarının da fikirlerini bileceği için kendi fikirlerini geliştirmeye veya başkasından öğrenip daha mantıklı olarak düşündüğü fikirleri geliştirmeye başlar. İnsanlar arasındaki iletişim bağları güçlenir ve kuvvetlenir. İnsanlar sırf düşüncelerine göre birbirini ayırmayacağı için herkes ile fikir alışverişi yapar ve doğruları ve yanlışları aralarında paylaşıp akla en uygun olanda ortak bir birliktelik sağlayabilirler. İnsan evriminin en önemli unsurlarından biri olan iletişimin ve bilgi paylaşımının insanlar için risk teşkil edecek hale getirilmeye çalışılmasından kaynaklı insanların bilgi paylaşırken isimlerini saklama gereksinimi duyması normal bir davranıştır. Bu yüzden bu problemlerin çözülmesi için insanlara gizli yapmaları için haklar verilmesi değil gizli gizli yapma sebeplerinin derinlerine inilip o sıkıntıların çözülmesi gerektiğine inanıyorum.

Bir insanın fikirlerini beyan etmekten doğal bir hakkının olmadığına ve insanların saygı çerçevesi içinde başlarının hak ve özgürlüklerine alı koymayacak, başka insanları zora sokmayacak, toplumun düzenini bozmayacak her türlü fikrini ismini saklama gereksinimi duymadan rahatça söyleyebilmesi gerektiğini düşünüyorum.

(Visited 16 times, 1 visits today)