Eğitimli miyiz?

Çevremde en çok duyduğum sözcük eğitim oluyor. “Eğitimli insan, eğitimli çocuk ” gibi.Bu konuyu epey merak ettim.Çevremde küçük çaplı bir araştırma yaptım.

Eğitimin, toplumun gelişmesi için en büyük adım olduğunu anladım.Geri kalmış ülkelerin insanlarının da eğitim açısından geri olduğunu gördüm.Eğitimin evde, ailede başladığını söylüyorlardı.Buna inancım arttı.Büyüklerimize ve küçüklerimize karşı davranışlarımızın nasıl olması gerektiğini,yemek yerken, oturup kalkarken nasıl davranmamız gerektiğini ailede öğreniyoruz.Okula başladığımızda da bu davranışları öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımızla birlikte pekiştiriyoruz.Çevremde “cahil” sözünü çok duyuyordum.Cehaletin düşmanının eğitim olduğunu anladım.

Eğitimli insan, gelişmiş toplum demektir.Gelişmiş toplum da ilerici ve insan haklarına saygılı bir ülke demektir.O zaman eğitimli bir toplum olmak dileği ile.

(Visited 165 times, 1 visits today)