Teknolojinin Faydaları

Teknolojinin zararları olduğu herkesçe bilinen bir gerçek ancak yararları da saymakla bitmez. Teknolojinin geçmişten günümüze insan yaşamına birçok faydası olduğu bilinmektedir. İnsanlar bilimsel araştırmaları doğası gereği merak edip sorgulamaları sonucu yaptıkları çalışmalarla meydan getirirler. Sanayinin en belirgin ögesi teknoloji üretebilmektir. Ticarette rekabet üstünlüğü ulusların teknolojide ne kadar gelişmiş oldukları ile doğru orantılıdır. Günümüzde bir ülkenin diğer ülkelere üstünlüğü ve dünya ülkeleri arasındaki konumu teknolojisinin gelişmişliğine bağlıdır. Teknolojinin sağlığa, eğitime, haberleşmeye ve her konuya elbette olumlu bir katkısı vardır. Teknolojideki gelişme insanların yaşam standartlarını artırır ve daha rahat bir yaşam sunar. Teknolojik aletler zamandan tasarruf etmemizi ve daha az enerji harcamamızı sağlar. Teknoloji tıp alanında yaptığı gelişmelerle de insan hayatını olumlu etkilemektedir. İnsanların yıllar önce gönderdiği postalar sahibine çok uzun sürede ulaşırken şimdi akıllı telefonlarımızdan saniyeler içinde gönderebiliyoruz. Bilmediğimiz ve öğrenmek istediğimiz bilgileri telefon, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik aletlerden öğrenebiliyoruz. Günümüzde teknolojinin olumlu bir sonucu da bilgilerin, düşüncelerin, duyguların insanlara kolaylıkla aktarılmasıdır. Mesela matbaa ile birlikte Avrupa’da birçok kitap basılmış ve aydınlanma çağı başlamıştır. Günümüzde gazete, bilgisayar, televizyon, radyo ve çeşitli iletişim araçları sayesinde daha çok insana duygularımızı, düşüncelerimizi, yapmak istediklerimizi aktarmakta ve dünyadaki insanların fikirlerinden de haberdar olmaktayız.

Ayrıca teknoloji ulaşımda da çok yardımcı olmaktadır. Uzun ve yorucu geçen yolculukları teknoloji sayesinde konforlu ve çabuk gidebiliyoruz. Bir insanın taşıyabileceği yükün çok daha ağırını teknoloji sayesinde taşıyabiliyoruz. Evlerde bulunan teknolojik aletler yardımı ile hem bilgileri ve yiyecekleri saklarız hem de daha hızlı ve basit bir şekilde yaparız. Yeter ki insanoğlu teknolojiyi, gelişen teknolojik aletleri ve cihazları olumlu yönde kullansın. Teknoloji insanlık adına en büyük silahtır. Onu kim eline geçirir ise son derece güçlü, pratik ve akıllı olabilir. Teknolojik aletler insan ırkının sonunu dahi getirebilir. Dünyadaki canlı ekolojisini yok edip dünyayı yaşanmaz bir yer haline getirebilir ki bu bizim ve tüm canlıların sonu demektir. Bu yüzden teknolojiyi nerede nasıl ve ne amaçla kullandığımızı unutmamalıyız.

(Visited 458 times, 1 visits today)