Türklerin Tarihteki Yolculuğu

Bugün Türklerin tarihini tarih sayfalarının yardımıyla tek tek inceleyeceğiz. Ancak ilk önce Türklerden bir bahsedelim. Türkler Orta Asya’da kuruldukları ilk zamanlarda büyük şeyler ortaya çıkarmıştır (askeri, siyasal vb.) gibi alanlarda gelişmiş olan Türkler adeta o tarihte adeta yakıp geçmiştir. Bizler de bunları öğrenip bilgi sahibi olmalıyız. Türkler tarih boyunca dış güçlere karşı büyük mücadeleler vermişlerdir. Evet, o zaman şimdi daha derinden inceleyelim. Mesela biraz Asya Hun Devleti’nden bahsedelim.

İşte Hunlar:

HUN DEVLETI

1-) Hunlar’ın diğer ismi ise Büyük Hun Devletidir.

2-) Hunlar ilk olarak başkentleri Ötüken’de ortaya çıkmışlardır.

3-) Kurucuları Teoman’dır.

4-) Kurucuları Teoman olmasına karşın en ünlü ve en geniş sınırlarına ulaştığı yıllarda yöneticilikte Mete Han vardır.

5-) Hunlar savaşlarda onluk sistemi bulan ve kullanan ilk devlettir (onbaşı, yüzbaşı).

6-) Hunlar Çin ile arasında büyük kavgalar OLMASINA karşın Çin’i işgal etmeyip vergiye bağlamışlardır. Çünkü büyük Çin halkının arasında milli benliklerini kaybedip eriyip gitmekten korkmuşlardır.

7-) Hunlar veraset sistemi ile doğu-batı olarak bölünmüşlerdir.

😎 Bu sırada entrikacı Çinliler kendi prenseslerini Hun Devletine gönderip onları içten çökertmeyi planlayan hain bir komplo kurdular.

9-) Ayrıca Çinliler Hun Devletinden kurtulmak için Çin Seddi’ni yapmışlardır.

10-) * Hun Devleti’nin MÖ 220 yılında kurulduğu kabul edilir.

11-) Hunlar’ın destanı Yaratılış Gılgamış Destanı tufan hikayesidir.

12-) Hunlar’ın yaşam tarzı göçebeliktir.

 

Evet şimdi Gelelim Göktürkler’e: 

GÖKTÜRKLER

Göktürkler de aynı Hunlar gibi onlarda Çin’e karşı ayaklanmada bulunmuşlardır. Bence Göktürkler tarihleri boyunca milli benliklerini korumaya çalışıp kendilerini esaret Altında tutulmaya izin vermemişlerdir. Ayrıca Göktürkler tarihleri boyunca büyük devletler kurmuşlardır. Hadi biraz Göktürklerden bahsedelim. İşte Göktürkler:

1-) Göktürk devletinin Kuruluşu Bumin Kağan önderliğinde yapılır.

2-) Buna rağmen en parlak sınırlarına ulaşma zamanı Mukan Kağan zamanıdır.

3-) Göktürkler ikinci Türk devletidir.

4-) Göktürkler Türk adını alan ilk Türk devletidir.

5-) Ilk Türk alfabesini oluşturdular..

6-) Göktürk alfabesini Yaptılar.

7-) Başkentleri Ötükendir.

😎 Çin entrikaları sonucu Doğu Batı olarak ayrıldılar.

9-) Göktürkler’in destanı Ergenekon destanıdır.

10-) Göktürkler Orhun abidelerini yazmışlardır.  (Orhun Yazıtları)

11-) Göktürkler Orhun abidelerini Bilge Kağan vezir Tonyukuk ve Kül Tigin adına dikilen anıtlardır.

12-) Ayrıca Göktürkler Kutluk Ayaklanması ile Kutluk devletini kurmuşlardır.

 

Evet şimdi birazdan Uygurlardan bahsedelim:

UYGURLAR

Uygurlar adındada olduğu gibi en uygar Türk topluluklarından biridir. Şimdi biraz onlardan konuşalım:

1-) Uygurlar’ın kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan’dır.

2-) Başkentleri Karabalgasunda kurulmuşlardır.

3-) Destanları Türeyiş, GÖÇ destanıdır.

4-) Budizm ve Mani dinini benimsedikleri için et yemeyi ve  savaş yapmayı yasakladılar bu Yüzden Savaşçılık özelliklerini kaybettiler

5-) Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.

6-) Manastır ve sanayi mimarisinde gelişmişlerdir.

7-) Uygurları Kırgızlar yıkmıştır.

Evet şimdi Kavimler Göçü sonucunda oluşan Avrupa Hun Devletini inceleyelim.

AVRUPA HUN DEVLETİ

1-) Orta Macaristan’da kurulmuştur.

2-) Avrupa Hunları başlatan kişi Balamirdir.

3-) Fakat en büyük hükümdarı Atilladır.

4-) Hükümdarları Atilla dan sonra zayıflayarak yıkılmışlardır.

 

Şimdi kısaca Kavimler Göçü nedir, sonuçları nelerdir? İnceleyelim:

Kavimler Göçü: Kavimler Göçü Türk’lerin bazı zorunlu ihtiyaçlarından dolayı Batıya doğru harekete geçip barbar kavimleri yerlerinden etmesidir.

KAVIMLER GÖÇÜ VE SONUÇLARI

1-) Türkler yeni bir devlet kurdular.

2-) Avrupa’nın etnik yapısı Değişti.

3-) İngiltere Fransa gibi devletlerin temelleri atıldı.

4-) Şovalyecilik ortaya çıktı.

5-) Feodalite ( Derebeylik rejimi ortaya çıktı.

6-) İlk çağ kapandı orta çağ başladı.

* tr.wikipedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 159 times, 1 visits today)