Kabulleniş mi Motivasyon mu?

 

 

İnsanlar tarih boyunca her zaman yaşadıklarını yorumlayarak ve üzerine düşünerek inançları oluşturmuşlardır. Burada bahsedilen dinler veya kutsal kitaplar değil, burada söylenen günlük yaşamımızı oldukça fazla etkileyen fakat büyük dinlere kıyasla daha küçük inanışlar. Mesela Çekim Yasası veya Murphy Kanunu gibi. Bu iki kavramın adında her ne kadar yasa veya kanun gibi bilimsel olan ve kesinlik belirten ifadeler olsa da aslında bunların ikisi de birer inanç sistemidir. Üstelik tam olarak birbirlerinin zıttı olan inançlardır.

Murphy Kanunu bize kısaca “Bir şeyin olma olasılığı o şeyin istenme miktarı ile ters orantılıdır” der. Tabi bunun ülkemizde de bazı karşılıkları da yok değil. Mesela bizde de kamyon arkası sözlerinden biri olan “Olmaz çünkü hayalini kurduk” lafı vardır. Dolayısıyla biz aslında bu düşünceyi doğrudan Murphy Kanunu olarak değil de günlük yaşamdan çok daha iyi biliyoruz. Çekim yasası fikrine eskiden çok aşina olmasak da son zamanlarda çokça duymaya başladığımızı düşünüyorum. Çekim yasası da Murphy Kanununun tam tersi olarak evrene ne mesaj gönderirsek bize evrenin o kadar iyi karşılık vereceğini söyler. Murphy Kanunu kadar olmasa özellikle de son zamanlarda Çekim Yasası günlük yaşamda oldukça popüler olmaya başladı.

Bilimsel olarak bu iki inanç sisteminin de hiçbir bilimsel veri dayanağı olmasa da en azından hayatımızı hangisine inanarak yaşarsak daha başarılı ve tatmin edici bir hayat yaşamış oluruz diye bilimsel bir tartışma yapabiliriz. Her şeyden önce Murphy Kanununu hayatına rehber seçmiş bir bireyde öncelikli olarak motivasyon kaybı ve bireyin işe karşı isteksizleşmesi görülür. Ayrıca yaşamın kendisine ve yaşanan şeylere bu denli negatif bakmak insanı kötümserliğe yönlendirir. Kötümser insanlar ise hayatlarında başarıya giden yolda her zaman çok daha fazla zorlanır ve yorulurlar.

Çekim yasası ise bunun tam tersi olarak insanı motive eder ve bireyin hayatında başarıya giden yolda karşılaşabileceği zorlukları aşmasında her aşamada ve har zaman yardımcı olur. Yapılan bilimsel araştırmalar başarıyı elde etmek için en önemli faktörlerden birinin güçlü bir motivasyon olduğunu gösteriyor. Çekim yasası da tam olarak insana bunu sağlıyor. Ayrıca yine bilimsel araştırmalarla Plasebo etkisi yaratılarak bazı hastaların tedavi edildiği de kayıtlara geçmiştir. Çekim yasası da aslen bu yöntemi kullanmaktadır, Çekim Kanununa inanların asıl yaptığı şey evrene olumlu mesaj vermekten çok kişinin beynini ikna etmektir. Bu ise Plasebo etkisi oluşturarak kişinin hayatını olumlu yönde etkiler.

(Visited 42 times, 1 visits today)