Kız Kulesi

Kız Kulesi,  MÖ 24 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahiptir. Bir zamanlar Kız Kulesi Boğazdan geçen gemilerden vergi almak için kullanılmış.

Kız Kulesi, Antik Çağ’da Arkla (küçük kale) ve Damialis (dana yavrusu) adlarıyla bilinmiş , bir ara da “Tour de Leandros” (Leandros’un kulesi) ismi ile meşhur olmuştur.


Aynı zamanda Kız Kulesi birçok efsanelere konu olmuştur.
Bir efsanesinde Hero ile Leandros adlı iki gencin hüzünlü aşkı anlatılır.Diğer bir efsanesinde ise Selçuklu Padişahı’nın rüyasında kızını yılanın soktuğunu görmesiyle başlar.


(Visited 310 times, 1 visits today)