Kunduzlar ve Su Samurları

KUNDUZLAR:

Kunduz diye adlandırdığımız hayvan bir kemiricidir. Ayrıca bu hayvanlar birer memelidir. Kunduzlar, ormanlardaki nehirlerde, göller  ya da sulak alanlar gibi yerlerde yaşamlarını sürdürürler. Bu hayvanlar yaptıkları iki katlı evler ve ağaçları keserek ve biçerek su üzerinde yaptıkları odundan ve ağaçtan engeller ile çok ilgi çekici bir hayvandır. Ayrıca bu hayvanın kürkü de çok değerli bir kürktür. Kunduzların iki çeşidi vardır. Bunlar:Avrupa kunduzları ve Amerika Kunduzlarıdır. Ne yazık ki Avrupa kunduzlarının nesli yavaş yavaş tükenmektedir. Avrupa kunduzlarına yakın olan Amerika kunduzları ise daha çok A.B.D ve Kanada `da yaşamlarını sürdürürler. Özellikle Kuzey Amerika`da bulunan kunduzların en iyi kemirgenler olduğu söylenir. Ergin yani yetişkin bir yaşta olan kunduzların kuyruk uzunluklarını saymaz isek boyları yaklaşık 60-65 cm `dir. Ergin bir kunduzun kuyruk uzunluğu ise yaklaşık 25 cm` dir. Bu kunduzların dişleri çok sivri, çeneleri ise çok kuvvetlidir. Kunduzların üst çenelerinde iki ve alt çenelerinde iki tane olmak üzere toplam dört adet kesici dişi bulunmaktadır. Kunduzlar bu çok kesici dişler ve güçlü çene yapıları ile 60 cm kalınlığındaki ağaçları bile kesip parçalayabilirler. Kunduzlar bilindiği gibi tek başlarına değil de bir grup ya da topluluk içinde yaşarlar. Bazen ise çift çift yaşarlar. Kunduzlar kendilerini savaşarak değil de saklanarak korumayı tercih ederler. İşte bu yüzden yuvalarını yani yaşam alanlarını suya yaparlar.

kunduz ile ilgili görsel sonucu
SU SAMURLARI:

Su samurları sansargiller familyasından gelirler ve adından da anlaşıldığı gibi birer samur cinsidir. Su samurları çoğunlukla nehir veya göl kenarlarında yaşarlar. Su samurları etcil ve memeli hayvanlardır. Kunduzların aksine kendi elleri ile kazdıkları ve göl veya nehir kenarlarında bulunan çukurlarda yaşarlar. İlginç bir şekilde su samurlarının evlerinin toprakta bulunmasına rağmen bu evlerin girişleri sudan yapılır. Yani kazdıkları evlere su içinden giderler. Su samurları yuvalarını kuru yapraklar ve yosunlar ile yaparlar. Ayrıca hava alsın diye delik de açarlar. Silindirik bir vücut yapısına sahip olan su samurlarının kafaları yassı, kulakları çok küçüktür ve ayrıca bıyıkları vardır. Ayakları kısa ve perdelidir. Bu yüzden yüzmeleri de kolaydır ki zaten çok iyi yüzücülerdir. Genellikle kahverengi renktedirler ve tüyleri sık olduğu için de su geçirmezler. Özellikle bu hayvanlar sırt üstü yüzmeyi çok severler ve çok iyi bir şekilde sırt üstü yüzerler.

su samuru ile ilgili görsel sonucu

(Visited 9.263 times, 3 visits today)