Kurtuluş Savaşı’nın Kazanılmasının Altında Yatanlar

Merhaba ben 3/A sınıfından Ahmet Kaan Karagöz. Neden “Kurtuluş Savaşı’nın Kazanılmasının Altında Yatanlar” adlı konuyu seçtim çünkü öğretmenim önerdi. Ayrıca bu konuyu çok merak ediyordum. Araştırdıklarımdan aşağıdakileri öğrendim.

buyuktaarruzpanoramasi11
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşını kaybetmişti. Ülkemiz, İstanbul ve İzmir şehirlerimiz düşmanlar tarafından işgal edilmişti. Arabistan’a Galiçya’ya kadar birçok cephede savaşmış milletimiz ve ordumuz yorgun ve bitkin durumdaydı. Bu şartlar altında Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları Anadolu’ya geçip kurtuluş mücadelesini başlatmayı gerekli olduğuna inanıyorlardı. Düşmanın geldikleri gibi gideceğine inançları tamdı.
Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastı. Ardından Amasya, Erzurum ve Sivas’a geçerek kurtuluş mücadelesi için kongreler düzenledi. Milli mücadelenin merkezi olacak Ankara şehrine geçti.
İstanbul’daki Osmanlı Meclisinin işgal kuvvetlerince kapatılmasının ardından, Millet Meclisini  Ankara’da topladı.
Kurtuluş Savaşını yöneten Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları aldıkları tüm kararları Türk Milletinin temsilcilerinin bulunduğu Millet Meclisinde almışlardır. Milli mücadele ruhu ve milli mücadelenin kendisi yoksul ama zafere inanmış Türk Milletinin büyük fedakarlık ve katkıları ile kazanılmıştır.
Kuvayı Milliye olarak adlandırılan milis güçlerinden düşmana karşı düzenli bir mili ordu oluşturdular. Sonradan Türkiye Cumhuriyeti Devleti adını alacak devletin temel kurumlarını oluşturarak kurtuluş savaşını yürüttüler.
Meclisin, kurumsal devlet ve ordu yapılanmasının başarı ile kurulması Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının çok önemli başarılarıdır. Bunun yanında yoksul ve savaşlardan bitkin düşmüş Türk Milletinin elindeki kıt kaynaklar ile canı pahasına birlik ve dayanışma içinde Kurtuluş Savaşında yer alması Türk Milletinin bağımsız yaşamaya ne kadar büyük önem verdiğini göstermektedir.
Kurtuluş Savaşının başarı ile tamamlanmasından sonra Lozan Barış Anlaşması imzalandı ve ardından ilan edilen Cumhuriyet ile Türk Milleti bağımsız ve özgür yaşayacağını tüm dünyaya gösterdi.

(Visited 347 times, 1 visits today)