Öğretmenlik Nedir?

Ülkemizde gerektiği kadar önem gösterilmeyen öğretmenlik mesleği nedir? Nasıl olmalıdır? Eğitim fakülteleri, öğretmen maaşları ve benzeri konuları ele alarak öğretmenlik mesleğine günümüzde verilen önemi anlayabiliriz. Mustafa Kemal ATATÜRK zamanında eğitimde birçok yenilik yapıp bu kutsal meslek için “Öğretmenler!.. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.” sözünü söylemiştir. Ulu Önder ATATÜRK’ün bu sözlerine rağmen ne yazık ki günümüzde öğretmenlik mesleğine verilen değer çok az.

Öğretmenler bizim çalışkan, ahlaklı bireyler olmamızı sağlarlar. İşte bu yüzden bu kadar kutsal bir meslektir.Herkes öğretmen olmamalı. Eğer bir ülkede herkes öğretmen olabiliyorsa o ülkede verilen eğitimin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Öğretmenliğin en kolay ve rahat mesleklerden biri olduğunu zanneder insanlar ama bir öğretmenin o ülkenin geleceğini değiştirebilme gücü olduğunun farkında değildir bu düşünenler. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün hayatını, fikir ve düşünce şeklini etkileyen kişiler öğretmenleriydi. Bizler, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün modern ve yenilikçi fikirlerini, askeri zekasını geliştirmede öğretmenlerinin yadsınmaz etkisi sayesinde  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyızdır.

Öğretmenlik mesleği önemlidir çünkü herkesin bir öğretmeni olmuştur. Esnafından, cumhurbaşkanına… Doğru insanlar olmayı öğretenler onlardır. Yaşadığımız ülkede bu mesleğe verilmeyen önemden olsa gerek eğitimde çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Bizler saygıdeğer, idealist öğretmenlere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Bazı şeylerin değişmesinde sözlerimizin pek önemi yoktur. Eğitim konusunda ve öğretmenlerin yaşadığı sorunların çözülmesinde ümidimizi kesmememiz lazım. Yarınların en doğru şekilde yetişebilmesi benim ve öğretmenlerimin en içten dileğidir.

(Visited 222 times, 1 visits today)