Orta Asya’da Türkler

Ben bugün herkesin bildiği tarihimizi sizlere daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Eski zamanlarda yenilen yemekleri, mezarlarının nasıl olduğunu ve bunlar gibi birçok bilgi aktaracağım. Hadi başlayalım.

Öncelikle sizlere Türklerin inançlarından bahsedeceğim. Türklerin İslamiyet’ten önce dini bir birlik içerisinde olduklarını söyleyemeyiz. Herkes aynı dine inanmıyormuş. Örneğin bir grup Hıristiyanlığa inanırken başka bir grup ise Şamanizm (Doğacılık) veya Animizm (Ruhçuluk) dinlerine inanmaktaydı. Fakat Gök-Tanrı inancı ile İslam dini birbirlerine benzemekteydi.  Bu sebepten dolayı Türklerin İslam dinini benimsemeleri daha kolay olmuştu.

Şimdi ise sizlere eskiden Türklerin neler yediklerinden bahsedeceğim. Türkler çoğunlukla et yerlerdi. Büyük baş, keçi, koyun her türlü eti yerlerdi. Sakatata da düşkünlerdi. Kelle paça, ciğer gibi yemekleri de tüketirlerdi. Bunların yanında ise süt veya ayran tüketirlerdi. Bilindiği kadarıyla Türkler ayrandan çok süt içerlermiş. Neredeyse milli içecekleri olarak bilinirmiş.  süt ile ilgili görsel sonucu

Orta Asya’da yaşayan tek bir devlet yoktu birçok devlet vardı. Bunlar için örnek verecek olursak: Göktürk Devleti, Uygur Devleti, Avarlar, Avrupa Hun Devleti, Hazarlar Devleti gibi birçok devlet bulunmaktadır.

Türklerin mezarları da farklıdır. Örneğin Balbal denilen bir mezar taşı türü vardır. Eski zamanlardaki bir inanca göre savaşçının öldürdüğü düşmanların öbür dünyada onun kölesi yani hizmetçisi olacaklarına inanırlarmış. Eski zamanlarda taşların üzerine bir elinde kılıç olan çeşitli figürler yontulurmuş. Bu yontulan taşlar da mezarların yanlarına konulurmuş. Taşların sayısı ne kadar fazla olursa ölen kişinin sağ iken ne kadar güçlü ve kudretli olduğu düşünülürmüş. Bu taşlar yani Balballar İslam öncesinde çok yaygınken İslam dini geldikten sonra yerini normal mezar taşlarına bırakmıştır.

Orta Asya’daki Türklerin birçok ilginç geleneği vardır. Bunlardan örnek verecek olursak:

-Bir çocuğa ilk doğduğunda isim verilmez, bir kahramanlık yaptığında veya bir av yakaladığında ona isim verilirmiş.

-İlk Türk devletlerinde toy adı verilen meclis olur ve olaylar ve görüşler burada tartışılırmış. Ayrıca bütün kararlar burada verilirmiş.

-İlk Türklerde müziğe önem verilirdi. Kopuz ise önemli bir müzik aletiydi.

– İlk Türk devletlerinde ölüler Yuğ adı verilen bir törenle gömülürmüş.

Benim tarih hakkında vereceğim bilgiler bu kadardı. Umarım beğenirsiniz.

(Visited 242 times, 1 visits today)