Tarımda Teknoloji

Teknoloji insanoğlunun yaşamını kolaylaştırma ve geliştirme isteği ile ortaya çıkan icat etme ve üretme yeteneğinin bir sonucudur. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımı güç kaynaklarındaki gelişmelere bağlı olarak değişim göstermiştir.İnsanoğlunun tarımda kullandığı alet ve makineler başlangıçta insan gücü ile çalışırken daha sonra hayvan gücü, buhar gücü, petrol-doğalgaz gücü günümüzde ise yenilenebilir enerji kaynaklarından güç alan alet ve makineler haline dönüşmüştür.Son yıllarda gelişen bilgisayar ve haberleşme teknolojilerinin etkisi ile tarımda yüksek teknolojiye geçilmiştir.

Teknolojinin Tarım sektöründe kullanılmasının avantajları:

  1. Çiftçi ve üreticiler GSM teknolojisine dayalı hizmetlere entegre olup faaliyetlerini yakından takip edebilirler.
  2. Akıllı sulama sistemleri ile gereksiz sulama sisteminin önüne geçilerek su kaynakları korunmakta ve fazla sulama ile ürünlerde oluşabilecek zararların önüne geçilmektedir.
  3. Akıllı tarım teknolojileri ile yapılan ilaçlamalarda yetiştirilen ürünlerin durumuna göre ilaç miktarını anlık olarak ayarlayabilen sistemler sayesinde doğru ilaçlama yapılmakta ve ilaçtan büyük oranda tasarruf elde edilmektedir.
  4. Tarımsal ürünlerin hasadında özel tasarımlı robotlar çalışmaktadır bu sayede daha yüksek ve daha verimli hasat elde edilmektedir.
  5. Engebeli yapıya sahip olan arazilerde daha az ürün çeşitliliğine rastlamak mümkündür. Bu alandaki gelişmelerden sonra engebeli arazilerde ürün çeşitliliği artırıldı.

Teknolojinin Tarım sektöründe kullanılmasının dezavantajları:

  1. Tarımda yüksek teknolojinin kullanılmaya başlamasıyla insan gücüne olan ihtiyaç azaldı, insanlar tembelleşti, bazı meslek dalları unutuldu ve işsizlik oranı artmaya başladı.
  2. Gelişmemiş ülkeler teknolojiye sahip olmadıklarından dışa bağımlı hale geldi.
  3. Tarım ilaçlarının ürünü doğal olarak tüketiciye sunmaktan çok yapay olarak sunması insan sağlığını olumsuz yönde etkiledi. Bazı hastalık türlerinde artış gözlemlendi.

Yukarıda da belirtmiş olduğum gibi her alanda olduğu gibi tarım alanında da teknolojinin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Dünya nüfusunun  hızla artması ve teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte hayatın her alanında olduğu gibi tarım alanında da yüksek teknolojiye geçiş kaçınılmazdır. Bizlerin yapması gereken gelişen teknolojiye uyum sağlayarak teknolojinin avantajlarını artırmak, dezavantajlarını azaltmak olmalıdır.

(Visited 187 times, 1 visits today)