Televizyon

Televizyon, radyonun geliştirilmiş halidir. İlk başta televizyon haberleşme için kullanılmıştır. Günümüzde ticari amaçlarla da kullanılmaktadır.
Televizyon iletilen yayınları almaya ve izlemeye yarayan elektronik alettir. Görüntünün tespit edilmesi, işlenmesi, iletilmesi ve izlenmesi sürecinin tümü televizyonun teknolojik anlamını açıklar. Televizyon görüntü ve sesi alıcılara ulaştırmak için radyo dalgalarını kullanır.
Amerikalı Philo T. Farnsworth televizyonun ana parçalarını icat eden kişi olarak kabul edilir. İskoç mühendis John Logie Baird, 1925 yılında mekanik televizyon icat etti. Görüntüler pembe renkli ve pusluydu. 1927’de Farnsworth günümüz televizyonunun elektronik tarama sistemi modelini üretti.
Televizyon nasıl çalışır?
Önce TV istasyonu görüntüyü ve sesi elektrik sinyallerine dönüştürür. Sonra sinyaller vericiye gönderilir. Verici sinyalleri radyo dalgası olarak gönderir. TV antenleri dalgaları yakalar ve tekrar elektrik sinyaline çevirir. Sinyalin bir bölümü hoparlöre gider, öbür kısmı da görüntü tüpüne gider. TV’nin hoparlöründen ses çıkar, görüntü tüpündense görüntü çıkar. Bu şekilde televizyonu izleriz.

(Visited 235 times, 1 visits today)