YUNAN MİTOLOJİSİ

Yunan mitolojisindeki tanrılar ve tanrıçalar kuşaktan kuşağa aktarılan hikayelerle günümüze kadar ulaşmıştır. Bu tanrıları birbirlerinden ayıran birçok özellikleri; ilginç, garip ve özel bazı güçleri bulunmaktadır.Onlar bu özel güçleri sayesinde halk tarafından kabul edilmişlerdir. Bu tanrı ve tanrıçaların her birinin hükmettiği alanlar farklı olmuş ve bu alanlara göre temsil ettikleri yerler veya birçok sembolleri oluşmuştur.
O zaman, sizi daha fazla meraklandırmadan Yunan mitolojisindeki bu tanrı ve tanrıçaları biraz daha yakından tanıyalım.

1)Zeus (Gökyüzü ve Şimşek Tanrısı)

Ele alacağımız ilk tanrı olan ve Yunan Mitolojisinde tanrıların ve insanların babası olarak bilinen tanrıdır. Olimpos’ta yaşar ve tabii ki hava olayları onun kontrolündedir. Genellikle elinde şimşek şeklinde olan büyülü bir asa ile dolaşır.

2)Poseidon (Denizlerin Tanrısı)

Denizlerin tanrısı olan poseidon tabii ki denizleri ve deniz olaylarını kontrol eder. Aynı zamanda depremin de tanrısıdır. Atların yaratıcısıdır. Sembolleri genellikle 3 Dişli Mızrak,yaba, olarak kabul edilir.

3)Afrodit (Aşk Tanrıçası)

Bu tanrıça aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Sembolü olarak gül, güvercin ve deniz kabuğu kullanılır. Afrodit güzelliğinden dolayı tanrıçaların en güzeli seçilmiştir.

4)Athena (Zeka, Bilgelik ve Barış Tanrıçası)

Atina’da yaşayan Yunan mitolojisindeki Athena, “bilgeliği, barışı ve sanatı” temsil etmektedir. Bu nedenle heykellerinde kullanılan semboller baykuş, zeytin dalı ve kalkan olmuştur. Athena’nın bu kalkanının karşısında en güçlü orduların bile karşı duramadığı söylenilir.

5)Ares (Savaş Tanrısı)

Ne kadar “Tanrı” da olsa insanlar ve tanrılar tarafından sevilmeyen bir tanrıdır. Sebebi ne kadar güçlü de olsa her işin üstesinden güç ile gelemediği için görevlerinde veya bunun gibi işlerinde pek başarılı olamadığındandır. Ve Athena ile sürekli bir savaş halindedir. Sembolü ise yaban domuzu, miğfer ve akbabadır.

6)Dionisus (Şarap Tanrısı)

Bu tanrının inanılmaz bir gücü var. Gücü istediği kadar şarap üretebilmektir tabii ki. En genç Olimposlu Tanrıdır. Sembolü üzüm ve asmadır.

7)Hades (Yeraltı ve Ölüler Tanrısı)

Yunan mitolojisinde “yeraltı tanrısı” olarak kabul edilen Hades yerin altındaki ölülere hükmeder ve yeraltı zenginliklerinin sahibidir. Ordusunu ölülerden yapmaktadır. Sembolü miğferdir.

8)Hermes (Hırsızlık Tanrısı ve Tanrıların Habercisidir)

Hermes, Yunan mitolojisinde Zeus’un hem habercisi hem de oğludur. Bu nedenle “tanrıların habercisi” olarak kabul edilir. Aynı zamanda kurnazlığı ve hızıyla bilinir. Sembolü olan altın değneğini hep yanında taşır. Fakat bir sorun var ki kim hırsızlık tanrısının oğlu olmak ister bilmiyorum.

9)Artemis (Avcılık Tanrısı)

Hakkında çok bir bilgi bulunmayan Artemis Efes civarında tanrı olarak bilinir. Sembolü olarak da yay-ok, geyik ve köpek kullanılmıştır.

10)İfestus (Demircilik Tanrısı)

İfestus bir yandan da demir ve ateşin tanrısı olarak bilinir.

(Visited 655 times, 1 visits today)

Yunan Mitolojisi

Mitoloji Dünya’nın yaratılışının tanrı, tanrıça ve canavarların hayatıyla anlatılmasıdır. Aynı zamanda eski Yunanların dininin bir parçasıdır. Yunan mitolojisi Yakın Doğu ve birçok Avrupa ülkesini etkilemiştir. Yunan tanrılarının yaratılışı 12 büyük tanrıdan başlar. Bunlardan dördü kadın sekizi erkektir. Bu tanrılar Olimpos Dağın’da oturup Dünya’yı izlerler. Yunan mitolojisi Olimpus’lu tanrılar ve Titan’lı tanrılar arasında olan bir savaşla başlar. Olimpos’lu tanrılar bu savaşı yener ve Evren’e onlar hükmeder. Toplamda 12 büyük tanrı bulunur ve bu sayı asla değişmez bir başka  tanrı o gruba girerse bir tanrı gruptan çıkar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ZEUS (Yüce Tanrı)ZEUS

Zeus gökyüzü ve hava olaylarından sorumludur. Aynı zamanda yüce tanrı olarak da bilinir. Büyük tanrılar grubuna kimin girip çıkacağına Zeus karar verir. Karısının adı Hera’dır.  “İstediği her şeyin şekline girebilen Zeus’un Leda için kuğu, Antiope için satir, Aegina için ateş, Danae için altın yağmuru, Alkmene için kocasının kılığına, Hera için guguk kuşu, Callisto için Bakire Tanrıça Artemis’in kılığına, Mnemosyne için yakışıklı bir çoban, İo için bulut, Demeter için geyik, Europa için boğa oluşu bunlara örnektir.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      POSEİDON            poseydon                                                                                                                                                                               Poseidon denizler ve okyanuslardan sorumludur. Eşinin adı  Apmhittrite’dir. Poseidon’un sembolleri 3 dişli yaba, at, yunustur. Poseidon “Ey Yerleri Sarsan veya Kara saçlı Tanrı” olarak da çağrılır. En önemli silahı Trident denen üç dişli bir yabadır ve bu yabayı yere vurduğunda depremler meydana gelir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HADEShades-god-of-underworld                                                                                                                                                                                   Yeraltında olan olaylardan sorumludur. Ölülere hükmeder. Hades kötü biri olarak bilinse de kötü biri değildir. Eşinin adı Demeter’dir. Sembolleri kerberos ve görünmezlik miğrefidir. Kerberos resimde gördüğünüz gibi üç başlı bir köpektir. Hades aynı zamanda ölüler ülkesinin de adıdır. Hades ülkesi Asphodel, Tartarus ve Elysium olmak üzere üçe ayrılır. Ölen insanlar, fani yaşamlarında iyilerse Elysium’da, ne kötü, ne de iyilerse Asphodel’de yaşamlarını sürdürürler. Zeus ve Olimpos tanrılarının düşmanları, katiller  ise ceza olarak Tartarus’a   atılırlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ATHENA  1470797308501      Athena savaş ve bilgelik tanrıçasıdır. Athenan’nın eşi yoktur. Zeus’un ilk kızıdır. Sembolleri zeytin, baykuş, zeytin dalı, yılan, miğferdir. Athena Olimpus şehrinin baş tanrıçasıdır. Zeus Athena’ya o kadar çok değer verir ki onunla ilgili şu sözleri söylemiştir “Ve Zeus çıkardı bir gün kendi kafasından çakır gözlü yaman Athena’yı O dünyayı birbirine katan tanrıçayı, O hiç yorulmadan orduları yöneten, O cenk ve savaş bağrışmalarından hoşlanan,Yüceler yücesi sayılan tanrıçayı”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KAYNAKLAR                                                                                                                                                  Vikipedia

Theoi Greek Mythology sitesi Zeus colt 3. sayfa

www.theoi.com

fe mitoloji sözlüğü Athena                                                                                                                                                                           

(Visited 5 times, 1 visits today)