Biyologların Görevi ve Çalışma Alanları

     Herkesin biyoloji dersinde öğrenmiş olduğu gibi ben de Biyologlar’dan bahsedeceğim. Biyologların ne yaptığını ben gördüm, siz gördünüz mü bilmiyorum. İlk başta Biyologlar’ın nerede çalıştığını söyleyeceğim. Siz biliyor olabilirsiniz. Arkadaşlar Biyologlar Devlet ve Özel Hastane laboratuvarlarında, Bakanlıklarda, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri’nde, İlaç Firmalarında, Tıbbi araç-gereç satan firmalarda, Gıda üretimi için yasal izni olan şirketlerde, Çevre Danışmanlığı Sağlayan Kuruluşlar’da, ARGE (Araştırma Görevlisi) olarak, biyoloji öğretmeni olarak  çalışıyor. Araştırma alanında çalışan biyologların görevleri ise araştırma ve uygulama alanındaki çalışmalara göre değişir.Bu konuda da şimdi de size biyologların ne yaptığını söyleyeceğim. Canlıların yapılarını inceler ve bunları belli gruplara yerleştirir, çeşitli canlı türlerinin evrimine etki eden etmenleri inceler, canlıların en iyi şekilde yaşayabileceği ortamları belirler. Örneğin: Homo spıence insan demektir.Homo cins isim,spıence ise tür ismidir.Felis leo ise aslan demektir.Burada felis kedigillerin hepsine verilen isim yani cins isimdir,leo kelimesi  getirilerek tür ismi yani aslan ismi verilmiştir.İşte bu araştırmaları yapan kişiler yeni türlerin keşfedilmesi ,isimleştirilmesi,bu canlıların yaşama alanlarının araştırılması,beslenmeleri gibi özelliklerinin araştırılması hep biyologların işidir.Bilim dili Latince’dir. Laboratuvarlardaki çalışmalarını özel araç-gereçler,kimyasal maddeler, kimyasal boyalar ve mikroskobik incelemelerle yapar.Hastanelerde de görev yaptığını belirtmiştim.Biz hastaneye gittiğimizde hemşire bizden kan alır ve bu alınan kanlar doktorun isteği ile test edilir. Çünkü hastalığımızın nedenlerini araştırırlar. Bunları yapan kişiler ise biyologlardır. Peki Biyologlar’ın çalışma alanları nelerdir? Biliyor musunuz? Biyologlar’ın çalışma alanları çevre, eğitim, tarım, orman, tıp, sağlık ve ekonomidir.  Uygulama alanında çalışan biyologların görevleri:Biyolojik arıtmada ve kirletilmiş ortamlarda gerekli iyileştirici uygulamaları yapar, içme sularının ve tarım alanlarında kullanılan suların analizlerini yapar, biyolojik zenginliklerimizin araştırılması, doğa tarihi ve müzeleri oluşturulması için etkili kurumlarla işbirliği yapar. Biyolog olmak istiyorsak üniversiterlerde 4 yıl okumak gerekiyor.Üniversitede Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya, İstatistik, Sistematik Botanik, Hayvan Histolojisi, Biyokimya, Genetik, Fizyoloji, Bitki Fizyolojisi, Türkiye’nin Bitki Örtüsü, Evrim, Parazitoloji, Bitki Ekolojisi ve Coğrafya, Ekoloji gibi dersleri alırlar.Biyologlar, ekolji, botanik, zooloji, mikrobiyoloji, hidrobiyoloji, biyokimya, parazitoloji, Genetik, Tıbbi biyoloji… gibi  alanların birinde uzman olabilirler.Kısacası Biyologların insan hayatında ve tabiattaki görevleri önemlidir.

     İlgili resim

(Visited 2.106 times, 1 visits today)