Bütün İnsanlar Aynı Dili Konuşsaydı

Bütün insanların aynı dili konuşması dünyayı daha yaşanası bir yer yapmaz. Elbette birçok olumlu yönü vardır fakat olumsuz yönleri daha fazla bulunmaktadır. Bu görüş kişiden kişiye göre değişebilir. Ama bana göre farklılıkların olması daha güzel. Her ülkenin kendine has bir dili olmasını çiçeklere benzetebiliriz. Nasıl her çiçeğin kendine özgü bir rengi ve yapısı varsa aynı şekilde her ülkenin de kendine özgü özel bir dili var. Ki bu da kültür çeşitliliğini sağlıyor. Bir düşünecek olursak herkesin aynı dili konuştuğu bir dünya kulağa hiç güzel gelmiyor. Bu dünyayı güzelleştiren en önemli faktörlerden biri de farklı diller ve kültürler. Farklılıklar her zaman ilgi çeker, aynı olanlar ise zaten sıkıcıdır. Dünyada 194 ülke bulunmakta. Bu 194 ülkenin hepsinin de aynı dili konuştuğunu düşünebiliyor musunuz?

Dil kültürün en önemli parçalarındandır. Dil, yaşam biçimidr, bir milletin nasıl düşündüğünü ve nasıl yaşadığını ortaya koyar. Ve buna göre herkes aynı dili konuşsaydı tüm milletlerin tek bir görüşü olacak ve aynı milli değerlere, aynı gelenek göreneklere sahip olacaktık.
Olumlu yönlere gelecek olursak… Bana göre tüm dünya aynı dili konuşsaydı ırkçılık diye bir şey olmayabilirdi. İnsanlar kendilerini başka milletlerden daha üstün tutmaz ve birbirlerini kıyaslamazdı. Çünkü aynı dili konuşabilseydik kültürlerimiz de aynı olacaktı ve aynı kültür, aynı gelenek görenek ve dile sahip olan bir insanın diğerini yargılama ihtimali çok düşük. Aynı zamanda birbirini yargılamadan daha iyi anlayan bir insanoğlu ortaya çıkardı.
Çünkü insanlar aynı dilde daha iyi bir etkileşim ve iletişim kurup duygularını daha rahat ifade edebilirlerdi. Fakat en başında da belirttiğim gibi farklılıkların olması daha güzel. Her halükarda birbirinden tamamen bağımsız dillerimiz olsa bile bir şekilde anlaşıp iletişim kurabiliyoruz. Ayrıca bir evrensel dilimiz var ve bu da tamimiyle bize yardımcı oluyor. Zaten bütün dünyanın konuştuğu ve anlaştığı bir dil var. Mesela: sevgi, korku, gülmek, ağlamak…

Aslında hepimiz aynıyız. Farklı bir dili konuşuyor olmamız birbirimizden farklı olduğumuz anlamına gelmez. Sonuçta hepimiz insanız. Ve tüm insanlar aynı dilde gülümser…

 

(Visited 2.858 times, 1 visits today)