Nüfusun İnsanlara Etkisi

Nüfus fazlalığının bence ülkenin refah seviyesindeki olumsuzlukları daha fazladır. Nüfus fazlalığı olan yerlerde herkesin eşit bir şekilde yaşaması, aynı imkânlara sahip olması daha zordur. Nüfusun az olduğu yerlerde ise tam tersi herkes rahat ve eşit imkânlara sahip olarak yaşayabilir. Örneğin nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerde herkesin eşit bir şekilde her şeyden yaralanabilmesi yaşaması daha zordur. Çünkü kalabalık ortamlarda herkesin istediğini yapmak imkânsız olabilir. Herkes kendi derdine düşer ve bencil davranır. Fakat nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerde herkes eşit olabilir, her şeyden eşit bir şekilde faydalanabilir. Her şeyin herkese yetebileceğini gören insan bencillik yapmaz bu yüzden nüfusun az olduğu yerlerde refah seviyesi daha fazla olumlu etkilenir. Kaynaklardan yeterli ölçüde yararlanabilen insanlar daha mutlu olur ve yaşama sevinçleri yüksektir. Kaygıları daha az olduğu için doğaya ve canlılara daha duyarlı davranabilirler. Sonuç olarak, benim düşünceme göre insanların az olduğu yerler doğanın zarar görmediği ve canlıların daha mutlu olduğu alanlardır. Bu durum da kelebek etkisi misali buradaki insanların refah içinde yaşamasını destekler.

(Visited 16 times, 1 visits today)