Piramitlerin Gizemi

Mısır piramitleri dünyanın yedi harikasından biridir. Piramit şeklindeki yapılar, Mısırda daha çok olduğu için, bu isimle anılmaktadır. Kısaca dünyanın bazı bölgelerinde de piramitler mevcuttur. Buna örnek olarak, Meksika, Bolivya ve Çin de bulanan piramitler gösterilebilir.

Tabanı kare olup, köşelerin tepe noktasında birleşmesiyle geometrik bir şekildir. Böylece dört eşit parçadan oluşan üçgen yüzeye sahip olup, son derece sağlam bir yapıdır.Piramitler firavunların mumyalarını ve onların değerli hazinelerini saklamak için yapıldıkları düşünülmektedir. Dünyanın ilk piramidi M.Ö.2620 yılında tamamlanmıştır. Önceleri piramitleri Mısırlı kölelerin yaptıkları düşünülse de, 1990 yılında yapılan bir mezar keşfinde bunları işçi sınıfına mensup köylülerin yaptıkları tespit edilmiştir. İşçiler gündüzleri piramitlerde çalışırken, geceleri ise buralara yakın köylerinde kalmakta idiler. Piramitler de yapı malzemesi olarak kireç taşı kullanılmaktadır. Bu taşlar, piramitlerden 300 metre uzaklıktaki taş ocaklarından çıkarılmış ve burada şekillendirilmiştir.  Günümüzde yapılan kazılarda bu bölgede taşların kesilmesi için gerekli olan oluklu platformlar bulunarak etrafı kazılmaya devam edilmiş, ve dev bir taş ocağının enkazı ortaya çıkarılmıştır. Taş ocağından çıkarılan taş miktarı piramitlerde kullanılan taş miktarıyla örtüşmekteydi. Ayrıca piramitlerin yapımında kullanılan taş rampalar kil ve kireç taşı tozunun karışımından oluşan bir çamurla sıvanmıştı. Bu yöntem çok dayanıklı ve sert bir yapı oluşturmuştu. Aynı zamanda iş bitiminde ise bu rampalar bir keski darbesiyle kolayca koparak çözülebilmekte idi.

Piramitlerin içinde firavun mumyaları dışında, ihtiyaçları olacağı düşünülen değerli hazineleri ile kullanacaklarını düşündükleri eşyaları bulundurmakta idiler. Ayrıca Mısırlıların mumyalama işlemine çok büyük önem verdiği görülmektedir. Günümüze kadar gelen mumyaların çok büyük bir bölümünün vücut bütünlüğünü koruduğunu görmekteyiz. Mumyalama işlemlerinin çok pahalı olması nedeniyle, sadece önemli kişilere ve zenginlere yapılırken, yoksul insanlar toplu mezarlara gömülmekteydiler.

İnşa edilen en önemli piramitler Gize piramitleri olup, Mikerinos, Kefren ve Keops ismindeki üç piramitten oluşmaktadır.Gize platosunda bulunan bu piramitlerin en büyüğü ve en gizemlisi olanı Keops piramidiydi.

Keops piramidini oluşturan milyonlarca taşın nasıl taşındığı ve 140 metre yüksekliğe nasıl çıkarıldığı halen gizemini korumaktadır. Taş blokların yükseklere çıkarılma işleminin ise rampalar sayesinde olduğunu daha önce belirtmiştik. Ayrıca piramitler iki aşamada inşa edildikleri tespit edilmiştir. Birisi piramidin inşası diğeri de kral odasının inşasıdır.

Piramitlerin çok çeşitli gizemler sakladığı bilim adamları tarafından yapılan çalışma ve analizlerde görülmüştür. Bunlardan bazıları, piramitlerin bir güneş saati olarak işlev görmesidir. Yani ekim ayı ortasında ve mart ayının başlangıcında, piramidin yere düşürdüğü gölgeler mevsimlerin ve yılın uzunluğunu göstermektedir. Keops piramidiyle dünyanın merkezi arasındaki mesafe, Kuzey kutbuyla arasındaki mesafeye eşittir. konuyla ilgili diğer kanıtlanmamış söylentiler bulunmaktadır. Piramitlerin üzerinden geçen meridyen, karaları ve denizleri iki eşit parçaya bölmektedir. Piramitlerin içinde radar aleti çalışmamaktadır. Piramitlerin içine bırakılan kirli su, bir kaç gün içinde arındırılmış hale gelmektedir.

Görüldüğü gibi, inşasından bugüne kadar gelen piramitlerin, binlerce yıl geçmesine rağmen halen gizemlerini korumaktadır.

 

              

 

 

 

(Visited 125 times, 1 visits today)