Tek Tip Eğitim

Eğitim Nedir?

Belli bir bilim dalında, belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işi.

Dünya’da rekabet edebilmek için elimizde ne varsa verimli kullanmalıyız. Bütün kaynaklardan yararlanmalıyız. Ama ülkelerdeki eğitim sistemleri farklılığından her bireyin aynı imkanlarla rekabet edemediğini düşünüyorum. Ülkemizde verilen eğitim, test ve sınav odaklı. Her yıl yaklaşık 18 milyon öğrenci; yıllarını, hayatlarını belirleyecek bir test için hazırlanmakla geçiriyor. Çünkü ülkemizde verilen eğitim sadece bunun üzerine. Eğitim seviyesi ekonomik kalkınmanın belirleyicisi olarak gözüküyor.

Dünyanın birçok yerinde öğrenciler yorum gücüyle eğitim aldıkları için ve yeteneği olan derslerden muaf tutuldukları için çok daha farklı yerlere gelebiliyorlar. Ama Türkiye’de test odaklı sınavlarla belli bir noktaya gelebiliyoruz. En etkin eğitim biçimi örnekler yapılarak verilen eğitimdir. Eğitimde uygulamaların yapılması eğitimin verimini ve sürekliliğini artırır. Türkiye’nin eğitim sisteminde bu çok görülmüyor ne yazık ki. Dünyanın her yerinde test odaklı eğitim yerine düşünmeye, araştırmaya, yorum yapmaya yönelik eğitim olsa başarı ve mutluluk oranı bile artar. Test odaklı sınavlar yüzünden birçok ülkede başarı seviyesi düşük olan öğrenciler kendilerini gelişmeye yönlendirmek yerine, derslere hatta hayata bile küsebiliyorlar. Ve bu durum hepimizin farklı yeteneklerimizi geliştirmemize engel teşkil ediyor. Malcolm Gladwell’in ”Outliers” kitabında yazdığı gibi herhangi bir konuda dünya çapında insan yetiştirmek, o konuda en az 10.000 saat deneyimle mümkün oluyor. Yani bu durum ”dünya çapında insan” yetiştirebilmeyi zorlaştırıyor.

Kendi yeteneğimiz olan dersleri görmeden, yorum ve araştırma yapmadan yani tek tip eğitim olduğu sürece dünyadaki çoğu insanın mutsuz bir şekilde eğitim gördüğünü düşünüyorum. Dünyadaki çoktan seçmeli sınavların kaynağı müfredat ağırlıklı olduğu için önce müfredat hafifletilmeli. Her ülkede farklı eğitim sistemleri olacağına, ülkelerde aynı eğitim sistemleri uygulansa daha adaletli olur. Böylece hiçbir öğrencinin sisteme karşı itirazı olmaz. Eğitim sistemleri farklı olduğu sürece her öğrencinin bir itirazı olacağını düşünüyorum.

Mesela benim de şu an fazlasıyla itirazım var. Neden Finlandiya eğitim sistemi değil de Türkiye eğitim sistemi? Neden Amerika’daki eğitim sistemi değil? Bildiğimiz bazı ülkelerin sistemleri gibi bir eğitim sistemimiz olsa daha iyi noktalara gelebiliriz. Bu yüzden tek tip eğitimi savunmuyorum. Yani her insanın kendi yeteneğine dair dersleri, eğitimi alması gerekiyor. Ya da dünyadaki her öğrencinin yorum gücünün artması, araştırma yapması gerekiyor. Kendi ülkemizde, dünyada bir rekabet içinde sadece sınav odaklı yetişmek yerine, kendi yeteneklerimizi keşfederek yetiştirilmemiz gerektiğine inanıyorum.

(Visited 1.195 times, 1 visits today)